Czy warto ubezpieczyć telefon komórkowy?

W dobie Internetu i stałej łączności ze światem mało który przedsiębiorca może sobie pozwolić na bycie offline. Czy można zapewnić sobie komfort, że niezależnie od przeciwności losu uda się mieć zawsze łączność i sprawne urządzenia do codziennej pracy – w tym właśnie podstawowe, jakim jest telefon komórkowy?

 

Nieraz trudno przewidzieć co się stanie, gdy doznamy przypadkowego upadku na śliskiej nawierzchni, gdyby udało się uniknąć fizycznych obrażeń, podstawowym zmartwieniem jest to, czy podręczne przedmioty nie uległy uszkodzeniu. Nie zawsze też da się przewidzieć i przygotować się na każdą okoliczność. Jeśli telefon się stłucze i przestanie funkcjonować, można spróbować przełożyć kartę sim do innego aparatu, lecz jeśli nie jest to identyczny, lub bardzo zbliżony model, to będzie problem z odzyskaniem podstawowych danych kontaktowych, ostatniej korespondencji i tym podobnych, nieraz krytycznie istotnych danych.

Pierwsza pomoc

 

Jeśli telefon jest markowy i jeszcze na ważnej gwarancji, można udać się do punktu serwisowego, który podejmie próbę naprawy urządzenia. Jednak nie w każdym przypadku gwarancja będzie obejmować uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, co niemal na pewno będzie się wiązało z opłatami. Im wyższa cena zakupu urządzenia, tym bardziej prawdopodobne, że koszty wymiany uszkodzonych podzespołów, na przykład stłuczonej szybki smartfona, tym większe prawdopodobieństwo, że naliczone opłaty mocno „uderzą po kieszeni”. Z tej prostej przyczyny, że z reguły drogie urządzenia są budowane na komponentach o wysokiej cenie rynkowej, dlatego wymiana na producenckie, oryginalne podzespoły będzie wiązać się z wysokimi kosztami, nie tylko  samych części, ale i robocizny, gdyż telefony komórkowe to urządzenia o wysokim stopniu miniaturyzacji i do wykwalifikowanego serwisu potrzeba specjalistycznego sprzętu, oraz umiejętności. Między innymi dlatego lepiej zastanowić się zawczasu, jakich środków może wymagać ochrona samsunga.

 

Alternatywne ubezpieczenie     

 

Co zrobić, gdy doszło do nieodwracalnego uszkodzenia, a serwis odmawia przyjęcia urządzenia? Stosunkowo niewiele, lecz można spróbować zabezpieczyć się zawczasu. W sytuacji, gdy aparat telefoniczny jest urządzeniem o krytycznym znaczeniu, ochrona telefonu poprzez stałą miesięczną składkę na ubezpieczenie wydaje się być niewielkim kosztem na rzecz oszczędzenia sobie przyszłego stresu. W zależności od wybranego ubezpieczyciela i odprowadzonej miesięcznie składki można liczyć na zwrot części poniesionej straty.